top of page

השמיעי את קולך


השמיעי קולך אומרת לי טלי

השמיעי את מפת דרכך

השמיעי בקולך את אהבתך, את כאבך

את מחשבותייך ואת דאגותייך

השמיעי בקולך את רצונותייך

השמיעי את קולך לכל הרוצה לשמוע

לא חייבים בטונים גבוהים

לא חייבים בטונים נמוכים

תמצאי את דרכך להשמיע את קולך

יש כל מיני דרכים בתוך גופך

להשמיע את קולך

באזורים שכואב תשמיעי בחמלה

באזורים שאוהב תשמיעי בצהלה

באזורים שחסום תשמיעי בצעקה

אבל תשמיעי טלי, תשמיעי את קולך

כי קולך חשוב הוא, גם אם רק לעצמך

bottom of page