top of page

בואו נדבר את זה

בואו נדבר את זה

כמה חשוב לדבר על זה

כמה מאיים ומפחיד

אבל אני מדברת

רוצה לדבר

על זה את זה

זה לא תמיד מתאים ואולי כועסים

מה עכשיו את מדברת

חופרת, מעצבנת

פרצופים בכל מיני תגובות

מי זאת עכשיו שמחליטה פה

לדבר על דברים

שלא נעימים ואפילו קשים

הא בטח מנותקת

בטח לא מחוברת

בטח אין לה לב

ובטח לבטח לא אכפת לה

מה זה עושה לאחרים

חושבת רק על עצמה

על מה שהיא צריכה

לא יודעת רגע להחזיק את החוויה

ישר מדברת על זה

ישר מדברת את זה

והנה עכשיו בכלל

התחילה גם לכתוב את זה

עפה על עצמה הבחורה הזאת

במקום שתיכנס לתוך עצמה

שתשב שם בפינה

שתשמור את הכאב לעצמה

ובכלל מה היא חושבת

מי בכלל רוצה לשמוע

שבי בשקט ואל תפריעי

כשיהיה מתאים נדבר על זה

כשיגיע הרגע שבו נוכל להקשיב לך

אז נדבר את זה

ואני מחכה ומחכה אבל לא ממש יכולה

לא ממש רוצה לשבת בשקט

רוצה להשמיע, רוצה לשמוע

אז אל תפריעו לי בדרך שלי

זו זכותי

עושה את זה בשבילי

בשביל עצמי

איך אפשר להחזיק את הכל

איך אפשר להיות פה לבד

עם כל המילים והתחושות

רוצה לשחרר, רוצה להתפזר

רוצה לא לשמור, להשתחרר

רוצה להיות חופשיה

bottom of page